Division of Sport Physiology Position: Home> Teaching> Schools & Departments> Sport Science School> Division of Sport Physiology

Division of Sport Physiology

Division of Sport Physiology

Division of Sport Physiology

Director: Mr. Prof. Dr. Zhou Yue

Chairman of the Department Council: Ms. Prof. Dr. Shi Lijun
 

CV Download

Zhou Yue

Shi Lijun

Xiong Kaiyu

Yu Liang

Zeng Fanxing

Wang Jun

Wang Ruiyuan

Xu Shousheng

Zhao Li                                                                                

Address: Beijing, Haidian District information Road No. 48 zip code: 100084    Campus Map Download Copyright of Introduction to Beijing Sport University