Division of Sport Biomechanics Position: Home> Teaching> Schools & Departments> Sport Science School> Division of Sport Biomechanics

Division of Sport Biomechanics

Division of Sport Biomechanics

Division of Sport Biomechanics

Director: Ms. Prof. Dr. Qu Feng

Chairman of the Department Council: Ms. Prof. Dr. Liu Hui

CV Download

Qu Feng

Liu Hui

Lu Xiao Qing

Zhou Xinlong

Liao Su

Li Hanjun

Wang Rui


Address: Beijing, Haidian District information Road No. 48 zip code: 100084    Campus Map Download Copyright of Introduction to Beijing Sport University